Press Release là gì, chi tiết minh họa

8:25:00 PM Social 0 Comments


Press Releases – Thông cáo báo chí. Một thông cáo báo chí là một văn bản ngắn, thường chỉ một trang, nhằm mục đích kêu gọi nhận thức và sự quan tâm tới một sự kiện hoặc một vấn đề có giá trị tin tức của công ty bạn.

Thông cáo báo chí được gửi đến tất cả mọi loại hình thông tin báo chí: báo in, phát thanh và truyền hình. Nếu thông báo báo chí này được giới truyền thông cho là thực sự có giá trị tin tức, nó có thể đem đến một sự nhận thức đáng kể của công chúng về sự kiện/vấn đề của công ty bạn.


Dưới đây là 1 số Press release cơ bản và quan trọng trong 300 gói Press Release tăng trust cho site của bạn, tham khảo hay click vào đểu được,. Dịch vụ này được công ty Order trực tiếp bên ngước ngoài, giá luôn rẻ, có Index, cần gọi điện cho mình nhé.


http://digitaljournal.com/pr/4405274


http://finance.azcentral.com/azcentral/news/read/38656309/


http://markets.post-gazette.com/postgazette/news/read/38656309


http://finance.jsonline.com/jsonline/news/read/38656309/


http://stocks.newsok.com/newsok/news/read/38656309


http://thenumbers.marketplace.org/publicradio/news/read/38656309


http://finance.dailyherald.com/dailyherald/news/read/38656309/


http://markets.buffalonews.com/buffnews/news/read/38656309/


http://finance.minyanville.com/minyanville/news/read/38656309


http://markets.ask.com/ask/news/read/38656309


http://markets.siliconinvestor.com/siliconinvestor/news/read/38656309/


http://money.mymotherlode.com/clarkebroadcasting.mymotherlode/news/read/38656309/


http://business.pawtuckettimes.com/pawtuckettimes/markets/news/read/38656309/


http://business.woonsocketcall.com/woonsocketcall/markets/news/read/38656309/


http://business.starkvilledailynews.com/starkvilledailynews/markets/news/read/38656309/


http://business.bigspringherald.com/bigspringherald/markets/news/read/38656309/


http://business.thepilotnews.com/thepilotnews/markets/news/read/38656309/


http://business.newportvermontdailyexpress.com/newportvermontdailyexpress/markets/news/read/38656309/


http://business.am-news.com/am-news/markets/news/read/38656309/


http://business.punxsutawneyspirit.com/punxsutawneyspirit/markets/news/read/38656309/


http://business.wapakdailynews.com/wapakdailynews/markets/news/read/38656309/


http://business.bentoncourier.com/bentoncourier/markets/news/read/38656309/


http://business.smdailypress.com/smdailypress/markets/news/read/38656309/


http://business.mammothtimes.com/mammothtimes/markets/news/read/38656309/


http://business.decaturdailydemocrat.com/decaturdailydemocrat/markets/news/read/38656309/


http://business.inyoregister.com/inyoregister/markets/news/read/38656309/


http://business.theeveningleader.com/theeveningleader/markets/news/read/38656309/


http://business.kanerepublican.com/kanerepublican/markets/news/read/38656309/


http://business.ricentral.com/ricentral/markets/news/read/38656309/


http://business.observernewsonline.com/observernewsonline/markets/news/read/38656309/


http://business.malvern-online.com/malvern-online/markets/news/read/38656309/


http://business.sweetwaterreporter.com/sweetwaterreporter/markets/news/read/38656309/


http://business.statesmanexaminer.com/statesmanexaminer/markets/news/read/38656309/


http://business.thepostandmail.com/thepostandmail/markets/news/read/38656309/


http://business.times-online.com/times-online/markets/news/read/38656309/


http://business.dailytimesleader.com/dailytimesleader/markets/news/read/38656309/


http://business.ridgwayrecord.com/ridgwayrecord/markets/news/read/38656309/


http://business.guymondailyherald.com/guymondailyherald/markets/news/read/38656309/


http://business.poteaudailynews.com/poteaudailynews/markets/news/read/38656309/


http://business.theantlersamerican.com/theantlersamerican/markets/news/read/38656309/


http://business.minstercommunitypost.com/minstercommunitypost/markets/news/read/38656309/


http://markets.pentictonherald.ca/pentictonherald/news/read/38656309/


http://markets.kelownadailycourier.ca/kelownadailycourier/news/read/38656309/


http://business.dptribune.com/dptribune/news/read/38656309/


http://business.sherbrookerecord.com/sherbrookerecord/news/read/38656309/


http://business.custercountychief.com/custercountychief/news/read/38656309/


http://stocks.lethbridgeherald.com/lethbridgeherald/news/read/38656309/


http://business.borgernewsherald.com/borgernewsherald/news/read/38656309/


http://markets.chroniclejournal.com/chroniclejournal/news/read/38656309/


http://stocks.observer-reporter.com/observerreporter/news/read/38656309/


http://news.theglobaltribune.com/story/236155/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.thefirstdispatch.com/story/236155/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.northamericanreport.com/story/166071/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.thenewsuniverse.com/story/236155/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.pristinereport.com/story/166071/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.theatlanticreport.com/story/166071/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.conversationpoint.com/story/176088/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.livewirereporter.com/story/166071/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.dawnreporter.com/story/166071/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.usandcanadareport.com/story/166071/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.thenewsfire.com/story/236155/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.thenewsbee.com/story/176088/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.thecrimsonreport.com/story/236155/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.thenorthernexpress.com/news/story/205756/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.thesunrisepeak.com/news/story/205756/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.downsouthnews.com/news/story/205756/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.universalnewspoint.com/story/176088/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.themorninglead.com/story/236155/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.earlymorninghearld.com/story/176088/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.morningrelease.com/story/266131/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.coastalnewsnow.com/news/story/205756/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.unspoilednews.com/story/176088/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.thenewsbird.com/story/236155/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.aneyefornews.com/story/266131/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.editorspride.com/story/266131/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.newslighthouse.com/story/266131/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.daytimereport.com/news/story/205756/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.discovernewsline.com/story/266131/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.newshawkonline.com/story/176088/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.dailybroadcaster.com/story/266131/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.fourthpillarnews.com/story/266131/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.newscrusader.com/news/story/205756/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.hopetribune.com/story/176088/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.thewesterntribune.com/news/story/205756/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://finance.renewableenergyworld.com/pennwell.renewableenergy/news/read/38656309/


http://investor.wedbush.com/wedbush/news/read/38656309/


http://quotes.fatpitchfinancials.com/fatpitch.financials/news/read/38656309


http://quotes.valueinvestingnews.com/fatpitch.valueinvestingnews/news/read/38656309/


http://markets.winslowevanscrocker.com/winslow/news/read/38656309/


http://stockquotes.stockenews.com/stockenews/news/read/38656309/


http://stockquotes.stockfiling.com/stockfiling/news/read/38656309/


http://news.bestbusinessnewspaper.com/story/176004/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.beststockmarketnews.com/story/176004/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.newsaboutbankingindustry.com/story/216010/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.financenewsworld.com/story/176004/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.ussharemarkets.com/story/216010/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.sharemarketsnews.com/story/176004/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.breakingnewsfinancial.com/story/205192/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.livenewsstockmarket.com/story/216010/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.sharemarketnewslive.com/story/216010/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.sharepricesnews.com/story/205192/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.marketnewslatest.com/story/216010/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.latestnewsfinance.com/story/216010/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.latestsharenews.com/story/205192/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.usmarketnewslatest.com/story/205192/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.worldsharemarketlive.com/story/166071/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.sharemarketnewspaper.com/story/205192/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.onlinesharemarketnews.com/story/216010/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.latestusfinancialnews.com/story/176004/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.usfinancialnewstoday.com/story/205192/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.alaskanewsdesk.com/news/story/142997/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.harrisburgnewsnow.com/news/story/163433/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.atlantanews-online.com/story/205928/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.annapolisnewsupdates.com/news/story/142997/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.albanynewsnow.com/news/story/142997/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.columbusnewsonline.com/story/177521/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.austin-online.com/story/205928/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.arizonanews-online.com/news/story/142997/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.desmoinesnewsdesk.com/story/175934/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.atlanta-chronicle.com/news/story/142997/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.batonrougenewsreporter.com/story/205928/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.concordnewsnow.com/story/175934/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.richmondnewsnow.com/story/406150/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.honolulunewsnow.com/news/story/163433/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.cheyennejournal.com/story/177521/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.connecticutchronicle.com/story/175934/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.minnesotaheadlines.com/story/225935/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.carsoncityheadlines.com/story/177521/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.jeffersoncityheadlines.com/story/215928/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.helenanewsheadlines.com/news/story/163433/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.montananewsonline.com/news/story/163037/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.montpelierjournal.com/news/story/163037/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.marylandnewsdesk.com/story/225935/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.juneaunewsupdates.com/story/215928/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.delawarenewsreporter.com/story/175934/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.massachusettschronicle.com/story/225935/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.boisenewsnow.com/story/205928/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.denvernewsupdates.com/story/175934/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.augustaheadlines.com/story/205928/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.californianewsreporter.com/story/177521/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.nashvillenewsupdates.com/news/story/163037/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.bismarcknewsupdates.com/story/205928/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.bostonnewsdesk.com/story/205928/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.dovernewsnow.com/story/175934/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.wyomingnewsheadlines.com/story/176004/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.hawaiinewsupdates.com/news/story/163433/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.georgianewsdesk.com/news/story/163433/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.mainenewsreporter.com/story/225935/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.louisiananewsupdates.com/news/story/184664/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.hartfordnewsreporter.com/news/story/163433/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.salemnewsheadlines.com/story/406150/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.indianaheadlines.com/story/215928/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.nebraskanewsdesk.com/news/story/163037/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.saintpaulchronicle.com/story/406150/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.columbianewsupdates.com/story/177521/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.lansingnewsnow.com/news/story/184664/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.utahheadlines.com/news/story/164664/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.missourinews-online.com/story/225935/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.lincolnnewsreporter.com/news/story/184664/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.frankfortonline.com/news/story/163433/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.coloradonewsdesk.com/story/177521/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.oklahomanews-online.com/news/story/207049/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.kansasnewsheadlines.com/news/story/184664/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.littlerockchronicle.com/news/story/184664/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.trentonchronicle.com/news/story/164664/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.topeka-magazine.com/news/story/164664/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.charlestonnewsonline.com/story/177521/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.madisonheadlines.com/news/story/184664/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.floridanewsreporter.com/story/175934/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.kentuckynewsdesk.com/news/story/184664/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.iowanewsheadlines.com/story/215928/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.providenceheadlines.com/news/story/207049/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.pierrenewsheadlines.com/news/story/207049/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.michigannewsupdates.com/story/225935/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.sacramentonews-online.com/story/406150/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.idahonewsupdates.com/story/215928/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.ohionewsdesk.com/news/story/144050/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.virginianewsdesk.com/news/story/164664/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.westvirginiachronicle.com/news/story/164664/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.raleighnewsnow.com/story/406150/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.mississippichronicle.com/story/225935/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.vermontnewsheadlines.com/news/story/164664/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.illinoisnewsdesk.com/story/215928/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.nevadanewsreporter.com/news/story/163037/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.newyork-chronicle.com/news/story/144050/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.pennsylvania-magazine.com/news/story/207049/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.northcarolinaheadlines.com/news/story/144050/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.jacksonnewsreporter.com/story/215928/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.montgomerynewsheadlines.com/news/story/163037/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.olympiajournal.com/news/story/207049/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.oregonnewsheadlines.com/news/story/207049/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.washington-magazine.com/news/story/164664/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.northdakota-magazine.com/news/story/144050/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.saltlakecityheadlines.com/story/406150/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.newmexiconewsreporter.com/news/story/144050/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.phoenixnewsdesk.com/news/story/207049/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.rhodeislandchronicle.com/story/406150/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.newjerseyheadlines.com/news/story/144050/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://news.wisconsinchronicle.com/story/176004/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://www.oklahomacityheadlines.com/news/story/144050/2-companies-continue-to-dictate-the-situation-in-vietnam.html


http://markets.financialcontent.com/startribune/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/wral/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/townhall/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/investplace/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/streetinsider/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/pennwell.elp/news/read/38656309/


http://studio-5.financialcontent.com/pennwell.ogj/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/fourptsmedia.kutv/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/concordmonitor/news/read/38656309/


http://studio-5.financialcontent.com/crain.businessinsurance/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/pennwell.cabling/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/pennwell.dental/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/pennwell.laserfocusworld/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/pennwell.hydroworld/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/gafri/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/aleris/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/pennwell.bioopticsworld/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/citcomm.kvoram/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/ms.intelvalue/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/franklincredit/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/tamarsecurities/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/worldnow/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/dowtheoryletters/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/dailypennyalerts/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/bostonherald/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/spoke/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/1discountbrokerage/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/fatpitch.valueinvestingnews/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/presstelegram/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/ibtimes/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/citcomm.citcommstations/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/bpas/news/read/38656309/


http://markets.financialcontent.com/ascensus/news/read/38656309/

0 nhận xét: